Παραδείγματα δοκιμασιών και υλικό προετοιμασίας μαθητών

Για την υποστήριξη της προετοιμασίας των μαθητών που ενδιαφέρονται για τις εξετάσεις πιστοποίησης ικανοτήτων ΤΠΕ, διατίθενται:

Α) Για το επίπεδο μαθητών Γυμνασίου

  • Ένα αντιπροσωπευτικό πλήθος δοκιμασιών, οι οποίες μοιάζουν με αυτές που θα υπάρχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης και δίνουν τη δυνατότητα στον μαθητή αφενός να εξοικειωθεί με το περιβάλλον εξέτασης και αφετέρου να αυτοαξιολογηθεί, δηλαδή να δοκιμάσει τις ικανότητές του προσπαθώντας να απαντήσει στα ερωτήματα.
  • Συμπληρωματικό υλικό μελέτης και υποστηρικτικό πολυμεσικό υλικό για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών.

Ειδικά για τους μαθητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην πιστοποίηση, προτείνεται μια πορεία αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού, την οποία θα βρείτε εδώ.

Β) Για το επίπεδο μαθητών Λυκείου

  • Ένα αντιπροσωπευτικό πλήθος ερωτημάτων ανά γνωστικό αντικείμενο, για τα οποία παρουσιάζονται ενδεικτικές ενέργειες που οδηγούν σε απαντήσεις, δίνοντας τη δυνατότητα εξοικείωσης του μαθητή τόσο με το περιβάλλον εξέτασης όσο και με τις ενέργειες που μπορεί να πραγματοποιήσει προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διαδικασίας εξέτασης

Πρόσβαση στο υποστηρικτικό υλικό έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες.


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Παραδείγματα δοκιμασιών και υλικό προετοιμασίας μαθητών