ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Μεταξύ άλλων, μπορείς να αξιοποιήσεις το υποστηρικτικό υλικό του κόμβου.

Για το επίπεδο Γυμνασίου, κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να διαλέξει και να εκτελέσει μια σειρά από δοκιμασίες που σχετίζονται με διακριτές ικανότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ, σε υπολογιστικό περιβάλλον αρκετά όμοιο με αυτό της τελικής εξέτασης. Οι δοκιμασίες αυτές αφενός δίνουν τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης και αφετέρου, μέσα από ειδικά σχεδιασμένο υλικό για μελέτη οδηγούν στην καλύτερη προετοιμασία του μαθητή. Στο υποστηρικτικό υλικό, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει τη δική του διαδρομή στις δοκιμασίες, στο υλικό μελέτης και στο πολυμεσικό υλικό που τις συνοδεύει ενώ παράλληλα μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδό του.

Για το επίπεδο Λυκείου, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μια σειρά από ερωτήματα για κάθε ένα γνωστικό αντικείμενο και να μελετήσουν αντιπροσωπευτικές ενέργειες που οδηγούν στην επίτευξη του ζητούμενου κάθε φορά.

Ειδικότερα, οι μαθητές μπορούν να μελετήσουν για κάθε επίπεδο οδηγούς προετοιμασίας και εξοικείωσης που βρίσκονται στο μενού ΒΟΗΘΕΙΑ.

Το υποστηρικτικό υλικό διαρθώνεται σε δύο επίπεδα:

Α) Το υποστηρικτικό υλικό για το επίπεδο Γυμνασίου περιλαμβάνει ένα πλήθος δοκιμασιών που μοιάζουν με αυτές της τελικής εξέτασης, τις οποίες μπορεί να δοκιμάσει κάθε μαθητής. Η κάθε δοκιμασία σχετίζεται με συγκεκριμένη ικανότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ, περιλαμβάνει ερωτήματα και συνοδεύεται από εξειδικευμένο υλικό μελέτης, ώστε να μπορέσει ο μαθητής που ενδιαφέρεται για το επίπεδο Γυμνασίου, να βελτιώσει τις ικανότητές του και να ανταποκριθεί καλύτερα στη δοκιμασία.

Β) Το υποστηρικτικό υλικό για το επίπεδο Λυκείου περιλαμβάνει δείγματα ερωτημάτων με τη βοήθεια των οποίων κάθε υποψήφιος μπορεί να εξοικειωθεί με το περιβάλλον του λογισμικού της εξέτασης αλλά και να μελετήσει ενδεικτικές ενέργειες που απαιτούνται για να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα.

Ναι μπορείτε να εγγραφτείτε στον κόμβο και να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Τα στοιχεία σας πρέπει να είναι αληθή και πλήρη  και να μην κάνετε κακή χρήση του δικαιώματος εγγραφής και πρόσβασης.

Οι ικανότητες που ανιχνεύουν οι δοκιμασίες είναι ευρύτερες και δεν αφορούν στη χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών ή συστημάτων, δηλαδή είναι όσο το δυνατόν ανεξάρτητες από το λογισμικό της εφαρμογής ενός συγκεκριμένου κατασκευαστή.

Στο περιβάλλον εξέτασης θα αξιοποιηθούν Windows 7 Ελληνικά και Office 2007 Ελληνικό. Εν τούτοις έχουν διερευνηθεί ζητήματα που αφορούν στην προσαρμογή των εξετάσεων προκειμένου να μπορούν να προσφερθούν και σε πλατφόρμες ΕΛ/ΑΚ. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου δεν ήταν εφικτό να προσφερθούν εξετάσεις για δύο διαφορετικές πλατφόρμες κάτι που είναι επιθυμητό ως επέκταση σε νέα δέσμη ενεργειών.


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ