ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κάθε μαθητής της Γ' Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις επιπέδου Γυμνασίου, ενώ οι μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις επιπέδου Λυκείου. Η τάξη φοίτησης λαμβάνεται υπόψη κατά το σχολικό έτος διεξαγωγής των εξετάσεων. Η συμμετοχή προϋποθέτει:

α) την απόκτηση κωδικών πρόσβασης (εδώ), και

β) την υποβολή αίτησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος (εδώ)

Η δεύτερη περίοδος πιστοποίησης θα διεξαχθεί στα τέλη Οκτωβρίου της σχολικής χρονιάς 2015-2016, σε διαδοχικές ημερομηνίες που ποικίλλουν ανά Κέντρο Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ).

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα γίνουν σε ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ (Κέντρα Πιστοποίησης) τα οποία βρίσκονται σε σχολικές μονάδες που διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές και αρχικά σε περιορισμένη γεωγραφική κλίμακα.

Ο κατάλογος των ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ, στα οποία θα διεξαχθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης μαθητών σε ικανότητες ΤΠΕ θα ανακοινωθεί μόλις οριστικοποιηθούν τα ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ εδώ.

Η μεταφορά από και προς τους χώρους διεξαγωγής των εξετάσεων στα ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ πρέπει να γίνει με ευθύνη του γονέα ή κηδεμόνα κάθε μαθητή. Διευκρινίζεται ότι η μεταφορά αυτή ΔΕΝ θα γίνει με ευθύνη του σχολείου ή του ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ή του ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ ή του Υπουργείου Παιδείας.

Θα γίνει δημόσια ανακοίνωση στον παρόντα κόμβο για το ακριβές χρονικό διάστημα που οι μαθητές θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά και οι μαθητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα στο email που θα έχουν δηλώσει.

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση και θα ανακοινωθούν δημόσια τα αποτελέσματά της (δηλ. οι κωδικοί των μαθητών που κληρώθηκαν).

Η αίτηση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά, αφού πρώτα ο ενδιαφερόμενος μαθητής αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα αιτήσεων από εδώ. Με τους κωδικούς πρόσβασης η υποβολή αίτησης γίνεται εδώ. Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στο μενού ΒΟΗΘΕΙΑ.

Κάθε μαθητής που έχει αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα αιτήσεων, έχει δικαίωμα να επιλέξει σε ποια τοποθεσία επιθυμεί να μεταβεί για να εξεταστεί. Κατά το χρονικό διάστημα που οι μαθητές θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, θα έχουν δικαίωμα να δηλώσουν την τοποθεσία και την ημέρα που επιθυμούν να εξεταστούν. Δίνεται δυνατότητα να δηλωθούν μέχρι τρεις διαφορετικές ημέρες (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες στην τοποθεσία που επιλέχθηκε). Μόνο μια τοποθεσία (νομός ή/και πόλη) επιτρέπεται να επιλεγεί από τις διαθέσιμες που θα ανακοινωθούν.

Για το επίπεδο Γυμνασίου οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μια αίτηση συμμετοχής στην οποία δηλώνουν τοποθεσία και εναλλακτικές επιλογές για την ημέρα εξέτασης.

Για το επίπεδο Λυκείου οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε δύο ενότητες και οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αντίστοιχα μια αίτηση για κάθε μια από τις ενότητες στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν.

Μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος αιτήσεων πραγματοποιείται τοποθέτηση των μαθητών με βάση τις επιλογές τους στα ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ και αμέσως μετά οι μαθητές μπορούν να μάθουν σε ποιο ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ θα πρέπει να μεταβούν και σε ποια από τις διαθέσιμες ημερομηνίες.

Κατά την προσέλευση στο Κέντρο Πιστοποίησης κάθε υποψήφιος θα πρέπει να έχει μαζί του:

  1. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
  2. Το έντυπο συμμετοχής που θα μπορεί να τυπώσει από το πληροφοριακό σύστημα.
  3. Βεβαίωση από τη σχολική μονάδα για την τάξη φοίτησης κατά το σχολικό έτος διεξαγωγής των εξετάσεων, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνεται και η συγκατάθεση γονέα / κηδεμόνα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις (τυπώνεται υπόδειγμα από το πληροφοριακό σύστημα).

Κάθε μαθητής που συμμετείχε στις εξετάσεις πιστοποίησης, θα μπορεί με χρήση των κωδικών εγγραφής του να δει τα αποτελέσματα της επίδοσής του στον προσωπικό του λογαριασμό.

H πιστοποίηση μαθητών σε ικανότητες ΤΠΕ, είναι οργανωμένη εξεταστική διαδικασία και γίνεται στα πλαίσια του έργου "Πιστοποίηση των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση" του ΕΣΠΑ, με ανάδοχο το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων Διόφαντος (ΙΤΥΕ). Το ΙΤΥΕ είναι (Ν. 3966/2011) o τεχνολογικός πυλώνας στήριξης των δράσεων ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του είναι η πιστοποίηση ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων, και η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης, διαρκούς επιμόρφωσης και διά βίου μάθησης με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.

Η βεβαίωση που χορηγείται από το ΙΤΥΕ Διόφαντος πιστοποιεί την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης ικανοτήτων ΤΠΕ για μαθητές και αντανακλά στην επάρκεια αναφορικά με τις στοχευόμενες ικανότητες ΤΠΕ στο πλαίσιο του έργου για καθένα εκ των δύο επιπέδων που εξετάζονται ενώ δεν σχετίζεται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που υπάρχουν στην ελληνική αγορά.


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ