Ενδεικτικά παραδείγματα των στοχευόμενων ικανοτήτων ΤΠΕ

Ένα παράδειγμα για το είδος των ικανοτήτων ΤΠΕ στις οποίες επικεντρώνεται το έργο είναι αυτές που σχετίζονται με την αναζήτηση στο διαδίκτυο. Σήμερα οι περισσότεροι ή πάρα πολλοί Έλληνες μαθητές γνωρίζουν, κατά τεκμήριο, να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο. Σε αρκετά σχολικά μαθήματα άλλωστε εκπονούν και παραδίδουν εργασίες που απαιτούν τέτοια αναζήτηση. Οι τυπικές γνώσεις αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο εξελίσσονται σε προχωρημένες ικανότητες και στάσεις όταν οι μαθητές ατομικά ή συλλογικά εκπονούν μια εργασία για την οποία η αναζήτηση της πληροφορίας γίνεται με χρήση αξιόπιστων πηγών, με συνειδητή απόρριψη άλλων (τις οποίες εντοπίζουν μεν οι μαθητές αλλά είναι εκπαιδευμένοι να τις απορρίπτουν με τεκμηριωμένο τρόπο), ενώ η αντιγραφή γίνεται τουλάχιστον με τρόπο που να επισημαίνονται οι πηγές, τι έχει γραφτεί από άλλους, τι είναι πρωτότυπο κείμενο και άποψη των μαθητών.

Ένα δεύτερο παράδειγμα αφορά  στα θέματα τήρησης υπεύθυνων στάσεων όπως π.χ. η ασφάλεια διάθεσης προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων. Μπορεί ο μαθητής να γνωρίζει ή να είναι σε θέση να απαντήσει για το ποια είναι η ορθή πρακτική σε θέματα ιδιωτικότητας στη χρήση φωτογραφιών και βίντεο, όμως στον προσωπικό του χώρο σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, όλη η πληροφορία που τον αφορά είναι εντελώς ανοιχτή σε όλο το δίκτυο ή σε ανεξέλεγκτα πολλούς δικτυακούς γνωστούς-αγνώστους ('φίλους') ενώ εκθέτει είτε εν αγνοία του είτε συνειδητά, και πολυμεσικά δεδομένα π.χ. συμμαθητών του.

Ένα τρίτο παράδειγμα: Οι ικανότητες δημιουργίας γραφικών παραστάσεων, με αξιοποίηση ΤΠΕ, για απλές συναρτήσεις μπορεί να αποκτώνται με διδασκαλία ακόμη και μόνο στο μάθημα της πληροφορικής ή στα πλαίσια διδασκαλίας μαθηματικών με χρήση ΤΠΕ ή ακόμα και σε εξωσχολικό περιβάλλον. Γίνονται δεξιότητες ή και στάσεις εφόσον ο μαθητής είναι σε θέση να δημιουργήσει μια γραφική παράσταση με χρήση ΤΠΕ στο πλαίσιο μιας άσκησης στα μαθηματικά ή της φυσικής, η οποία δεν του υποδεικνύει ρητά «φτιάξε τη γραφική παράσταση της ..». Γίνονται προχωρημένες ικανότητες και στάσεις, όταν ο μαθητής αποφασίζει μαζί με άλλους ή μόνος του, να επιλέξει και να χρησιμοποιήσει κάποιο εργαλείο π.χ. για να αναπαραστήσει τις προσωπικές αθλητικές επιδόσεις του βάσει ενός προγράμματος προπόνησης και αντίστοιχων δεδομένων επιδόσεων ενός έτους.

Η διαδικασία πιστοποίησης δεν εστιάζει  στον έλεγχο του εάν ο μαθητής είναι καλός ή όχι στο μάθημα της Πληροφορικής του σχολείου. Ο βασικός της στόχος είναι να διαπιστώσει εάν ο σημερινός μαθητής που ζει στην εποχή της Τεχνολογίας και των Επικοινωνιών είναι σε θέση να αξιοποιεί δημιουργικά τις ΤΠΕ στη σχολική και μη καθημερινότητά του. Να μπορεί να αξιοποιεί το διαδίκτυο, να δημιουργεί ψηφιακό υλικό που χρειάζεται ή θέλει, να αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που ελλοχεύουν, να σέβεται τον άλλον και την πνευματική ιδιοκτησία, να κρίνει πριν αποφασίσει.


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ Ενδεικτικά παραδείγματα των στοχευόμενων ικανοτήτων ΤΠΕ