Για το πλαίσιο απόκτησης ικανοτήτων ΤΠΕ

Το μαθησιακό πλαίσιο για την απόκτηση των στοχευόμενων ικανοτήτων δεν αντιστοιχεί αποκλειστικά στο πλαίσιο του μαθήματος της πληροφορικής. Οι διαθεματικές δραστηριότητες ωστόσο, μπορούν να συμβάλουν στην απόκτηση ικανοτήτων αξιοποίησης των ΤΠΕ και στην υιοθέτηση υπεύθυνων στάσεων για τη χρήση τους.

Το παρόν έργο είναι έργο αξιολόγησης και πιστοποίησης ικανοτήτων ΤΠΕ. Δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση αυτών των ικανοτήτων. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός πρότυπου συστήματος πιστοποίησης ικανοτήτων, που είναι σε θέση πραγματικά να αξιολογεί τους μαθητές ως προς τις ικανότητες αξιοποίησης ΤΠΕ με βάση διεθνή πρότυπα – χωρίς να προσαρμόζει τις δοκιμασίες που υποβάλει τους μαθητές στις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτοί τις απέκτησαν.


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ Για το πλαίσιο απόκτησης ικανοτήτων ΤΠΕ