Η πρώιμη πιλοτική εφαρμογή πιστοποίησης μαθητών, τον Ιούνιο 2012

Αναλυτική περιγραφή της πρώιμης πιλοτικής εφαρμογής του έργου «Πιστοποίηση των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ» βρίσκεται εδώ.


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΤΟ ΕΡΓΟ Η πρώιμη πιλοτική εφαρμογή πιστοποίησης μαθητών, τον Ιούνιο 2012