Με μια ματιά, η εξέλιξη του έργου

Το έργο της πιστοποίησης ικανοτήτων ΤΠΕ αρχικά δημιούργησε το αναλυτικό πλαίσιο ικανοτήτων αξιολόγησης και πιστοποίησης, καθώς και τον βασικό κορμό των αναγκαίων τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών υποδομών.

Με το παραπάνω πλαίσιο συνδυάστηκε τον Ιούνιο 2012 μικρής κλίμακας διαδικασία πιστοποίησης μαθητών, με πρωταρχική λειτουργία των συστημάτων αυτοματοποιημένης πιστοποίησης, σε επιλεγμένα (λίγα) γυμνάσια.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε διευρυμένη εφαρμογή πιστοποίησης με ολοκληρωμένα συστήματα και διαδικασίες πιστοποίησης με πρόσκληση σε μαθητές που τελείωσαν τη Γ' γυμνασίου το σχολικό έτος 2014-2015.

Θα ακολουθήσει και δεύτερη διευρυμένη εφαρμογή μετά την έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 που θα απευθύνεται και σε μαθητές Γυμνασίου και σε μαθητές Λυκείου.

Οι υποδομές που δημιουργεί το έργο θα μπορούν να είναι διαθέσιμες για το σύνολο των σχολείων και των μαθητών τους, για τα οποία επεκτείνονται οι δράσεις του ψηφιακού σχολείου, με μόνο κόστος το κόστος λειτουργίας, υποστήριξης και συντήρησης.

Για τους επιτυχόντες στην τελική αξιολόγηση-πιστοποίηση θα χορηγείται πιστοποιητικό ικανοτήτων ΤΠΕ, δύο επιπέδων, για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, αντίστοιχα.


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΤΟ ΕΡΓΟ Με μια ματιά, η εξέλιξη του έργου