Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης των υποψηφίων

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης – τοποθέτησης όσων αιτήθηκαν για συμμετοχή στη 2η περίοδο πιστοποιήσεων για μαθητές της Δ/θμιας εκπαίδευσης στις ΤΠΕ και είναι διαθέσιμα εδώ.

Για όσους μαθητές κληρώθηκαν, τα Έντυπα Υποψηφίου είναι διαθέσιμα από το αντίστοιχο μενού (Έντυπα Υποψηφίου) και θα πρέπει να εκτυπωθούν από κάθε υποψήφιο μαθητή.

Στο Έντυπο Συμμετοχής (Υ3) ο υποψήφιος θα μπορεί να δει τα στοιχεία του Κέντρου Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) και την ημερομηνία & ώρα που θα πρέπει να προσέλθει σε αυτό.

Η Βεβαίωση Σχολείου (Υ4) θα πρέπει να υπογραφεί από τον κηδεμόνα και τον Διευθυντή του σχολείου όπου φοιτά ο υποψήφιος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίζουν και τα δύο έντυπα στο ΚΕΠΙΣ την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

Στους μαθητές που συμμετέχουν στις εξετάσεις επιπέδου Λυκείου οι οποίοι επέλεξαν να συμμετέχουν και για τα δύο γνωστικά αντικείμενα, διατίθενται δύο (2) ξεχωριστά έντυπα (Υ3), ένα για κάθε εξέταση.

Επισημαίνεται ότι το έντυπο (Υ4) απαιτείται να προσκομισθεί στο ΚΕΠΙΣ μόνο την πρώτη φορά που θα προσέλθουν οι μαθητές.


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης των υποψηφίων