Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης των υποψηφίων

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης – τοποθέτησης όσων αιτήθηκαν για συμμετοχή στις προγραμματισμένες πιστοποιήσεις, και είναι διαθέσιμα εδώ.

Για όσους μαθητές κληρώθηκαν, τα Έντυπα Υποψηφίου είναι διαθέσιμα από το αντίστοιχο μενού και θα πρέπει να εκτυπωθούν από κάθε υποψήφιο μαθητή.
Στο Έντυπο Συμμετοχής (Υ3) ο υποψήφιος θα μπορεί να δει τα στοιχεία του ΚΕΠΙΣ και την ημερομηνία & ώρα που θα πρέπει να προσέλθει σε αυτό.
Η Βεβαίωση Σχολείου (Υ4) θα πρέπει να υπογραφεί από τον κηδεμόνα και τον Διευθυντή του σχολείου όπου φοιτά ο υποψήφιος.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίζουν και τα δύο έντυπα στο ΚΕΠΙΣ την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης των υποψηφίων